بحران انرژی اروپا تازه در آغاز راه است

Author:

آژانس بین‌المللی انرژی :
🔸️اگر عرضه گاز روسیه به صفر برسد و تقاضای چین برای گاز طبیعی مایع تا سطح ۲۰۲۱ افزایش یابد، اتحادیه اروپا با ۲۷ میلیارد مترمکعب کمبود عرضه در ۲۰۲۳ مواجه می‌شود.
🔸️علی‌رغم این‌که اروپا توانسته با موفقیت ذخایر گاز خود را قبل‌از آغاز زمستان پر کند، اما بحران انرژی این قاره هنوز تمام نشده است. درواقع، شرایط اروپا در زمستان آینده یعنی زمانی‌که عرضه گاز روسیه از طریق خط لوله بسیار ناچیز شده بدتر خواهد شد.
🔸️ ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده مشخص می‌کند آیا اروپا می‌تواند بدون سهمیه‌بندی انرژی و از دست دادن رقابت‌پذیری در بخش صنعت، با بحران انرژی کنار بیاید یا نه.