ایران در میان پنج کشور صاحب بزرگترین ذخایر نفت

Author:

ایران در میان کشورهای جهان که در سال ۲۰۲۳ بزرگترین ذخایر نفت را دارند، در رتبه سوم قرار دارد.

🛢جمهوری بولیواری ونزوئلا
ذخایر نفت (تا سال ۲۰۲۱): ۳۰۳.۸ میلیارد بشکه

🛢عربستان سعودی
ذخایر نفت (تا سال ۲۰۲۱): ۲۵۸.۶ میلیارد بشکه

🛢ایران
ذخایر نفت (تا سال ۲۰۲۱): ۲۰۸.۶ میلیارد بشکه

🛢کانادا
ذخایر نفت (تا سال ۲۰۲۱): ۱۷۰.۳ میلیارد بشکه

🛢عراق
ذخایر نفت (تا سال ۲۰۲۱): ۱۴۵ میلیارد بشکه