ایرانی ترین پروژه الفین ایران، خوش خواهد درخشید

Author:

مهندس مصطفی حیدریان مدیرعامل پتروشیمی گچساران :
🔹️ الفین، پایه تمام صنعت پتروشیمی است و ما پتروشیمی گچساران را ایرانی ترین الفین ایران نامگذاری کرده ایم چرا که کارهای بسیار بزرگ و مهمی در آن با دانش، فناوری و تجهیز ایرانی انجام گرفته است. به عنوان نمونه ۶۷۰ دستگاه برنر که قلب مجتمع است را تماما ایرانی سازی کرده ایم، همچنین برای اولین بار است که پمپهای کرژنر مان توسط شرکتهای ایرانی ساخته شده است.