اگر کرونا نبود مصرف بنزین در سال ۹۹-۱۴۰۰ به ۱۲۰ میلیون لیتر می‌رسید

Author:

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت گفت: اگر کنترل مصرف صورت نگیرد اثر افزایش قیمت بنزین در کاهش مصرف تنها ۴ الی ۵ ماه است و اگر کرونا نبود این اتفاق بعد از آبان ۹۸ نیز رخ می‌داد.

هدف هیچ دولتی از افزایش قیمت سوخت، افزایش درآمد نیست بلکه به دنبال تامین نیاز داخلی سوخت هستند. ما مشکلی به نام عدم توزیع عادلانه یارانه سوخت داریم و نباید به جای حل مشکل، صورت مسئله را حذف کنیم.

منبع :https://khatenergy.ir/