افزایش ۵ درصدی مصرف گاز در کشور

Author:

کارشناس مرکز کنترل راهبری گاز ایران:


مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع عمده با حدود ۵ درصد افزایش به حدود ۶۳۹ میلیون مترمکعب رسید.پیش بینی می‌شود در روز‌های آینده با کاهش دما و رسیدن میانگین دما به حدود ۹ دهم درجه سانتیگراد،مصرف گاز به حدود ۷۱۰ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کند.