افزایش قیمت سوخت صحت ندارد

Author:

وزیر نفت:
خواهشی که از هموطنان داریم این است که به شایعه افزایش سوخت توجه نکنند،ما هیچ برنامه و بخشنامه ای در این زمینه نداریم.

تا به امروز هیچ جایگاه سوختی در کشور تعطیل نیست و سوختگیری طبق روال ادامه دارد ،خوشبختانه ذخایر سوخت کشور مطلوب است و تمامی پالایشگاه با تمام توان در حال تولید سخت هستند.

منبع: نفت ما