افزایش تصاعدی مبلغ گازبها مردم را عاصی و نگران کرد

Author:

حسین محمدصالحی دارانی؛ نماینده مردم فریدن در مجلس :

مصرف مردم نسبت به دوره قبل افزایش نیافته اما قبوض نجومی و تصاعدی برای مردم ارسال شده است که نوعی بی‌عدالتی است، این روند مردم را عاصی و ناراحت کرده است. امیدواریم هر چه سریعتر به وزیر نفت تذکر داده شود که این مشکل را برطرف کند.

منبع : https://www.naftema.com/