اشتباه استراتژیک در انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز

Author:

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز:
متاسفانه در دولت تدبیر و امید، اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی گاز مشروط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد. معلوم نیست دلیل این کار چه بود. بعد هم شرکت ذخیره‌­سازی را در سال ۹۶ اصلاً منحل کردند. سال ۹۶ مصاحبه­ معاون وزیر نفت در امور گاز موجود است که مدیرعامل شرکت ملی گاز وقت اصلاً می­‌گوید طرح ذخیره‌­سازی یک طرح اقتصادی‌­ای نیست و اصلاً اهمیتی ندارد.
🔹️اگر طرح ذخیره‌­سازی گاز اقتصادی نیست و نباید صورت بگیرد، در نتیجه از این منظر گازرسانی به نقاط مختلف کشور هم اقتصادی نیست، پس نباید انجام دهیم! تامین گاز از طریق ذخیره‌سازی با هدف تامین نیاز کشور باید صورت می‌گرفت نه اینکه با استفاده از برخی کلیدواژه‌ها آن را به حاشیه راند.