ارزش قراردادهای تاپیکو در نمایشگاه ساخت داخل به چهار هزار میلیارد تومان رسید

Author:

رخداد بزرگ در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل کیش توسط تاپیکو رقم خورد؛

در دومین روز برگزاری نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایشی در جزیره کیش، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین “تاپیکو” با انعقاد قراردادهایی به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان بزرگترین رویداد امروز نمایشگاه را رقم زد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی “نفت ما”،در دومین روز برگزاری نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایشی در جزیره کیش، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین “تاپیکو” با انعقاد قراردادهایی به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان بزرگترین رویداد امروز نمایشگاه را رقم زد.
 بر پایه این گزارش، تاپیکو با انعقاد ۴۹ تفاهمنامه و قرارداد با شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان داخلی ضمن عملیاتی کردن حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، توانست با این حجم از قرار داد، شرکت های ایرانی را به میدان تولید بیاورد.

منبع : https://www.naftema.com/