احتمال عرضه CNG رایگان برای کاهش مصرف بنزین

Author:

رئیس هیات مدیره انجمن CNG:
با توجه به اینکه احتمال افزایش و اصلاح قیمت بنزین وجود ندارد ممکن است در آینده طرح ارائه سی ان جی رایگان اجرایی شود.دولت به دنبال این موضوع است که سهم سی ان جی را افزایش دهد تا با جایگزینی آن در مصرف بنزین صرفه جویی شود.

منبع: نفت ما