ابطال کارت سوخت در انتظار تاکسی های غیرفعال

Author:

سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان وبلوچستان:
در پایش صورت گرفته مشخص شد که در حال حاضر ۶۸ دستگاه تاکسی و ۲۷ اتوبوس و مینی بوس عملاً حضور فیزیکی در شهر نداشته و هیچ خدمتی به شهروندان ارائه نمی دهند و این گمان می رود که سوخت خود را در مسیری غیر استفاده می کنند که خلاف قانون است.
به دارندگان این خودروها تذکر و هشدار جدی داده می شود که اگر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده نسبت به ارائه سرویس و فعالیت در شهر اقدام نکنند ضمن اینکه کارت سوخت آنها مسدود می شود دستورات لازم برای توقیف خودرونیز صادر و برخورد قضایی در انتظارشان خواهد بود.

منبع: نفت ما