قطع کن نازل TSA5

                 قطع کن نازل WEH TSA5

                 tsa5-cng gruppe z-64409 pic01

 

قابل استفاده مجدد بدون بازگشت به کارخانه

نصب در دیسپنسر‎

طراحی جمع و جور کوچک

دارای فیلتر با قابلیت تمیزی خودکار (40 میکرون)

سوپاپ بررسی در خط تخلیه

 

بدون نیاز به ابزار و لوازم اضافی‎