آمادگی برای سوخت رسانی به مسافرین نوروزی در قم

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم از آمادگی این شرکت برای سوخت رسانی به مسافرین نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای وزارتی با اشاره به قرار گرفتن قم در مسیر  18 استان کشور گفت: در استان قم 74 جایگاه عرضه سوخت مایع و CNG ، از جمله 50 باب جایگاه عرضه سوخت تک و دو منظوره ، 6 باب جایگاه عرضه بنزین کوچک کنار خیابانی و 18 جایگاه CNG تک منظوره فعال است که طبق تعاملات و هماهنگی های انجام شده با مدیران جایگاه ها و نظارت مستمر در این خصوص هیچ مشکلی برای سوخت رسانی در ایام نوروز وجود ندارد.

وی از طرح کنترل و نظارت به منظور بررسی وضعیت ارائه خدمات از لحاظ کمی ، کیفی ، فنی و خدمات عمومی از 26 اسفند ماه تا 17 فروردین سال جدید  خبر داد و افزود: 14 گروه از کارشناسان واحد های مختلف شرکت در این طرح حضور مستمر دارند.

خاطرنشان می شود مردم می توانند پیشنهادات و شکایات خود را به سامانه 06927 ارسال کنند.

منبع: www.iribnews.ir

مطالب مرتبط