دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت

گزارش تصویری از دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت با حضور شرکت دقت حرکت صنعت سبز پارسیان

index17

index9

index2

index3

index4

index5

index6

index7

index8

index10

index11

index12

index13

index14

index15

index16

دیدگاهتان را بنویسید